ANIMASJON
Animasjoner kan være hva som helst som beveger seg på en nettside eller i en applikasjon.

Generelt bør man være forsiktig med for mye bevegelse på en nettside, det kan virker forstyrrende, men brukt riktig kan det være en fin måte å få frem budskap og produkter på.

En mye brukt animasjon er  såkalte «slidere» – et sett av bilder og tekst som skifter etter et innstilt mønster.

VIDEO
Video er et sterkt visuelt  salgsverktøy som brukes mer og mer – enten som produktpresentasjon, eller at du introduserer deg selv og hva du tilbyr.

Jeg kan lage video for deg, både som produktpresentasjon og om deg selv. Produktpresentasjonen kan bestå av bilder, tekst og lyd (musikk eller tale).

Med en kort video kan du presentere hva som helst  på en engasjerende måte

 

Spør meg om video eller animasjon – det er kanskje rimeligere enn du tror!